Рила - х. "Грънчар"

Дата на екскурзията

31-10-2021/07:30

Тръгване: 07:30 ч. - Благоевград - стара автогара (Кончето). 

Спираме за почивка в Якоруда - 1/2 час.

Отивам до Нехтеница с превоз.

Пеша до хижата и езерото и обратно.

Спираме и на Трещеник.

Цена: 50 лв.

Цената е при 12 събрани души.

Цена

Само за 50 лева