Проект на ЕС по ОП "Иновации и конкурентоспособност"

eu-logo

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. Подкрепа на предприятия, регистрирани по закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последстия от пандемията COVID -19.

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.092-0205-C01

Бенефициент: „Да Си Турс“ ЕООД

Обща стойност: 498.57 лв., от които 423.78 лв. (85%) европейско и 74.79 лв. национално съфинансиране (15%).

Начало: 21.12.2020 г.

Край: 21.03.2021 г.

Резултати: Средствата по проекта са използвани за плащане на наем на офиса, копирни услуги, ламиниране, рекламни материали.