Коларово( Петрич) - Фестивал на кестена , Самуилова крепост, Петрич

Дата на екскурзията

08-10-2022

 

Тръгване: 08:00 ч - стара автогара (Кончето).

Посещаваме: Самуилова креост;

Коларово - празник - фестивал на кестена;

Петрич;

Рупите - при желание и време;

Цена

Само за 30 лева