Проект на ЕС по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност"

eu-logo

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2=073-17150-C01

Бенефициент: „Да Си Турс“ ЕООД

Обща стойност: 4749.20 лв., от които 4036.82 лв. европейско и 712.38 лв. национално съфинансиране.

Начало: 14.09.2020 г.

Край: 14.12.2020 г.